Újdonságok

A GRANDEMAR Rt. kereskedelmi társaság 2014.05.05-től valósítja meg a “GRANDEMAR Rt. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PERFORMENS BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE RÉVÉN” nevű projektet, melynek társfinanszírozója a Regionális Fejlesztési Európai Alap

Részletek >>

Partnerség és tagság

GrandemarA GRANDEMAR Rt. alapító tagja az Ásványi Kitermelők Szakmai Egyesületének (A.P.P.A.). Az egyesület 2004-ben jött létre, és a tagja a brüsszeli székhelyű Európai Ásványi Kitermelők Egyesületének (U.E.P.G.). Az egyesület célja, hogy a romániai termelők körében ismertesse az Európai Unióban működő, azonos profilú cégek tapasztalatait és tevékenységét. Az U.E.P.G mintájára az egyesület tevékenysége négy szakosztályban zajlik:
- Munkavédelem és Munkaegészségügy
- Környezetvédelem
- Minőségtechnika és Szabványok
- Gazdasági

Adóügyi adatok

Cég elnevezése:
SC GRANDEMAR Rt.
Székhely:
Kolozsvár, Str. Ţebei Nr. 5, Kolozsmegye
Cégjegyzékszám:
J12/365/1991
Adószám:
RO 200947
Jegyzett alaptőke:
6.978.749,90 RON
Befizetett alaptőke:
6.978.749,90 RON

Tanúsítványok


Kitermelési engedélyek

A Grandemar Rt. koncessziós kitermelési szerződéseket kötött az Ásványi Források Országos Ügynökségével az össze bányát illetően, melyeket kormányhatározatok hagytak jóvá.
Bizonyítványok

A 856/2010 sz. bizonyítvány által az Ásványi Források Országos Ügynöksége tanúsítja, hogy a kolozsvári Grandemar Rt. cégnek a következő munkálatok elvégzésére van műszaki és szakmai kompetenciája: - geológiai és műszaki-gazdasági dokumentáció kidolgozása a hasznos ásványi források és kőzetek tekintetében
- terepmunka végzése
- hasznos ásványi források és kőzetek kitermeléséhez kötött tevékenység végzése, vezetés és összehangolása.
Tanúsítványok

A Grandemar Rt. bevezette és tanúsíttatta az integrált minőség, környezet, foglalkoztatási egészség és biztonság irányítási rendszerét, a SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 és SR OHSAS 18001:2008 szabványok előírásai szerint.

A ISO sorozatú, 9001 sz. bizonyítvány révén az OCSM-AFER menedzsment rendszerek tanúsítási szerve tanúsítja, hogy a kolozsvári Grandemar Rt. a következő tevékenységekre vezette be és tartja fenn a SR EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszert: a díszkő és építkezési kő, a mészkő, gipsz, kréta és agyagpala (építkezési kő, zúzott homok és kőzúzalék) kitermelésére vonatkozólag – B 0811.

A SMM sorozatú, 088 sz. bizonyítvány révén az OCSM-AFER menedzsment rendszerek tanúsítási szerve tanúsítja, hogy a kolozsvári Grandemar Rt. a következő tevékenységekre vezette be és tartja fenn a SR EN ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetmenedzsment rendszert: a díszkő és építkezési kő, a mészkő, gipsz, kréta és agyagpala (építkezési kő, zúzott homok és kőzúzalék) kitermelésére vonatkozólag – B 0811.

A SSO sorozatú, 064 sz. bizonyítvány révén az OCSM-AFER menedzsment rendszerek tanúsítási szerve tanúsítja, hogy a kolozsvári Grandemar Rt. a következő tevékenységekre vezette be és tartja fenn a SR OHSAS 18001:2008 szabvány szerinti foglalkoztatási egészség és biztonság irányítási rendszerét rendszert: a díszkő és építkezési kő, a mészkő, gipsz, kréta és agyagpala (építkezési kő, zúzott homok és kőzúzalék) kitermelésére vonatkozólag – B 0811.Az Állami Találmányi és Védejegyhivatal kiállította a Grandemar Rt. résézre az 123191/2012 sz. Védjegy bejegyzési bizonyítvány a GRANDEMAR védjegyre, valamint a 123192/2012 sz. Védjegy bejegyzési bizonyítvány a védjegyre.


Jelentések

A kolozsvári Grandemar kőbányáiban levő összes szemcséző és osztályozó berendezésre ki van állítva az Ellenőrzési jelentés, melyeket a bukaresti ICECON INSPECT ellenőrző szerv bocsátott ki.
Engedélyek

A Grandemar Rt. A következő engedélyekkel rendelkezik: környezetvédelmi engedély, vízgazdálkodási engedély, robbanóanyag lerakat működtetésére vonatkozó engedély, a robbanóanyagok tárolására, készítésére, szállítására és használatára vonatkozó engedély, közúti áruszállítási engedély.

Környezetvédelmi engedély

A Területi Munkaügyi Felügyelőség és a Belügyminisztérium által kiállított engedély a a robbanóanyagok tárolására, készítésére, szállítására és használatára

Közúti áruszállítási engedély

AFER engedély
Home Contact Sitemap Limba Romana English Language