Újdonságok

A GRANDEMAR Rt. kereskedelmi társaság 2014.05.05-től valósítja meg a “GRANDEMAR Rt. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PERFORMENS BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE RÉVÉN” nevű projektet, melynek társfinanszírozója a Regionális Fejlesztési Európai Alap

részletek >>

Partnerség és tagság

GrandemarA GRANDEMAR Rt. alapító tagja az Ásványi Kitermelők Szakmai Egyesületének (A.P.P.A.). Az egyesület 2004-ben jött létre, és a tagja a brüsszeli székhelyű Európai Ásványi Kitermelők Egyesületének (U.E.P.G.). Az egyesület célja, hogy a romániai termelők körében ismertesse az Európai Unióban működő, azonos profilú cégek tapasztalatait és tevékenységét. Az U.E.P.G mintájára az egyesület tevékenysége négy szakosztályban zajlik:
- Munkavédelem és Munkaegészségügy
- Környezetvédelem
- Minőségtechnika és Szabványok
- Gazdasági

Kikötések és feltételek

Az anyagok felhasználására vonatkozó korlátozások

A honlapot a GRANDEMAR S.A. részvénytársaság birtokolja és működteti (a “mi” és a “miénk” hivatkozások a GRANDEMAR S.A. cégre vonatkoznak). A honlapon található anyagok egyike sem másolható, reprodukálható, közölhető, feltölthető, megosztható, küldhető vagy terjeszthető semmilyen formában, kivéve azt az esetet, ha egyetlen másolatát hozzák létre egyetlen számítógépen, nem kereskedelmi célokra, és betartják a szerzői jogokat és az egyéb szabadalmazott jogokat.

Az anyagok módosítása vagy egyéb célú felhasználása a szerzői jogok és az egyéb szabadalmazott jogok megsértését jelenti. Szigorúan tilos bármilyen típusú anyagnak a felhasználása egyéb honlapon vagy számítógépes hálózaton. Kivéve azt az esetet, amikor nincs kifejezettem meghatározva, az összes szerzői jogok, a honlapon megjelenő cégek bejegyzett védjegyei és szolgálati védjegyei a GRANDEMAR S.A. részvénytársaság tulajdonát képezik.

Abban az esetben, ha bármilyen szoftveralkalmazást másolnak a honlapról, a GRANDEMAR S.A. cég nem kizárólagos módon engedélyezi magát a szoftveralkalmazást, beleértve a benne levő mappákat, a benne levő vagy a szoftveralkalmazás által generált képeket, a szoftveralkalmazáshoz tartozó adatokat („Szoftveralkalmazás”), így a GRANDEMAR S.A. részvénytársaság nem ruházza át a szoftveralkalmazásra vonatkozó tulajdonjogot. A GRANDEMAR S.A. megőrzi a teljes tulajdonjogot, és ezzel az összes szerzői jogot és az egyéb szabadalmazott jogot. Tilos a szoftveralkalmazás újraforgalmazása, eladása, elemekre bontása vagy szétszedése oly módon, hogy ez észrevehetővé váljon az emberek számára.

Felelősség korlátozása

A GRANDEMAR S.A. részvénytársaság semmilyen körülmények között, beleértve a gondatlanság esetét, de nem korlátozva erre, nem tekinthető felelősnek semmilyen veszteségért vagy balesetért, melyet a honlapon levő anyagok nem megfelelő használata okoz, még abban az esetben sem, ha a GRANDEMAR S.A. céget értesítették az eset bekövetkeztének lehetőségéről. A GRANDEMAR S.A. részvénytársaság semmilyen körülmények között nem visel felelősséget az okozott veszteségért és kárért vagy a honlapon levő anyagok nem megfelelő használatából eredő peres ügyekért, akár szerződés hatálya alatt, akár gondatlanságból erednek.

Home Contact Sitemap Limba Romana English Language