Újdonságok

A GRANDEMAR Rt. kereskedelmi társaság 2014.05.05-től valósítja meg a “GRANDEMAR Rt. GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE PERFORMENS BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE RÉVÉN” nevű projektet, melynek társfinanszírozója a Regionális Fejlesztési Európai Alap

részletek >>

Partnerség és tagság

GrandemarA GRANDEMAR Rt. alapító tagja az Ásványi Kitermelők Szakmai Egyesületének (A.P.P.A.). Az egyesület 2004-ben jött létre, és a tagja a brüsszeli székhelyű Európai Ásványi Kitermelők Egyesületének (U.E.P.G.). Az egyesület célja, hogy a romániai termelők körében ismertesse az Európai Unióban működő, azonos profilú cégek tapasztalatait és tevékenységét. Az U.E.P.G mintájára az egyesület tevékenysége négy szakosztályban zajlik:
- Munkavédelem és Munkaegészségügy
- Környezetvédelem
- Minőségtechnika és Szabványok
- Gazdasági

Adóügyi adatok

Cég elnevezése:
SC GRANDEMAR Rt.
Székhely:
Kolozsvár, Str. Ţebei Nr. 5, Kolozsmegye
Cégjegyzékszám:
J12/365/1991
Adószám:
RO 200947
Jegyzett alaptőke:
6.978.749,90 RON
Befizetett alaptőke:
6.978.749,90 RON

Politika

A minőségre, környezetre, munkavédelemre és munkaegészségügyre vonatkozó politika

A kolozsvári Grandemar vezetősége folyamatosan szem előtt tartja az integrált menedzsment rendszer teljesítményének javítását, a követelményeknek megfelelő termékek gyártását, az ügyfelek és egyéb érdekelt felek szükségleteinek és elvárásainak kielégítését: szállítók, hatóságok, saját alkalmazottak, a környezet szennyezésének elkerülése, a munkabalesetek elkerülése, a törvény betartása, valamint a "„Díszkő és építkezési kő, a mészkő, gipsz, kréta és agyagpala kitermelése" tevékenységre vonatkozó egyéb szabályozásokat.

A kolozsvári Grandemar Rt. célja, hogy az összes kitermelési helyen (Poieni - Valea Lungii, Bologa - Bologa Henţ, Morlaca, Moigrad és Pietroasa) teljesítse a minőségre, környezetvédelemre, munkavédelemre és munkaegészségügyre vonatkozó célokat, illetve alkalmazza a meghirdetett politikát.

Minőségre vonatkozólag:

 • biztosítsa az ügyfelek igényeinek kielégítését ezek elégedettségi szintjének növelése érdekében és mérje fel az ügyfelek véleményét az igényeik kielégítése tekintetében
 • teljesítse az ügyfél által megfogalmazott igényeket, valamint azokat az ismert követelményeket, amelyek nem fogalmaz meg az ügyfél, de a használathoz szükségesek, a termékekre és gyártási folyamatokra vonatkozó törvényes követelményeket és szabályozásokat, a nem konform termékek kiküszöbölése érdekében
 • tartsa fenn a termékek konformitási tanúsítványát, valamit a kőbányai termékek gyártásának ellenőrzését (a gyárban), 2* konformitás tanúsítási rendszer a konformitási jelzés feltüntetése érdekében
 • biztosítsa a folyamatok és tevékenységek folyamatos javítását, az esetleges konformitási hiányok kiküszöbölését, a felelősség növelését, valamit a minőségbiztosítással foglalkozó személyzet nagyobb fokú közreműködését
 • kerülje el a szállított termékek minőségére vonatkozó panaszokat és a termékek elutasítását

Környezetre vonatkozólag:

 • teljesítse a környezetre vonatkozó törvényes követelményeket és szabályozásokat
 • tervezze meg a jelentős környezeti hatások azonosítását, felmérést és csökkentését
 • optimizálja a magmatikus kőzet természetes források fogyasztását, és biztosítsa a környezet helyreállítását a kitermelés által érintett helyeken
 • javítsa a környezetvédelmi teljesítményt a környezetre káros események számának csökkentésével, a talaj- és vízszennyezés csökkentésével, a villamos energia-, üzemanyag- és vízfogyasztás optimizálásával
 • végezze el a hulladékok folyamatos értékesítését, valamint kezdeményezzen intézkedéseket a hulladékok mennyiségének csökkentésére

Munkavédelemre és munkaegészségügyre vonatkozólag:

 • teljesítse a munka- és egészségvédelem, valamit tűzvédelem terén alkalmazott törvényes követelményeket és szabályozásokat
 • csökkentse nullára a robbanási kockázatokat és a kőzetek kitermeléséből és megmunkálásából eredő porok által okozott légúti megbetegedések számát
 • tervezze meg és végezze el a tevékenységekhez kötött kockáztok felmérését, amikor módosulnak a folyamatok, módszerek vagy források, valamint a biztonság és munkahelyi egészségügyi feltételek javítását az általános megelőzési elvek alkalmazásával
 • tegye felelőssé a saját alkalmazottakat a saját egészségük és biztonságuk tekintetében
 • nulla szintre csökkentse a vészhelyzeteket
 • alkalmazza a veszélyes anyagok okozta súlyos balesetek megelőzési politikáját azon felelősség révén, hogy az alkalmazottak pontos és világos szabályok által kezelni tudják a veszélyes anyagok okozta súlyos balesetek veszélyeit.

Az illetékes menedzsment révén a társaság vezetősége biztosítja:

 • a politika megfelel a szervezet céljainak, a környezeti hatások természetének, kiterjedésének és nagyságának, a tevékenységeknek, termékeknek és szolgáltatásoknak, valamint a szervezet munkakockázatainak
 • az integrált menedzsment rendszer követelményeinek teljesítése és folyamatos javítását
 • a célkitűzések ismertek és elemzésre kerülnek a releváns szinteken
 • a szervezeten belül megfelelő a célkitűzésekre vonatkozó kommunikáció, ezek megértése
 • a célkitűzések folyamatos elemzésnek vannak alávetve ezek folyamatos tökéletesítése céljából

A szervezetben vagy a szervezet nevében dolgozó teljes személyzet ismeri a politikára vonatkozó nyilatkozatot, és az illetékes menedzsment képviselői rendszeres képzéseket fognak tartani a minőség, környezet, munkavédelem és munkaegészségügy terén kijelölt politikák és célok megismerése, betartása és alkalmazása céljából.

A jelen politikára vonatkozó nyilatkozat nyilvános és a www.grandemar.ro honlapon tekinthető meg itt.

Home Contact Sitemap Limba Romana English Language