Noutăţi

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE.

detalii >>

 

Parteneriate şi afilieri

GrandemarS.C. GRANDEMAR S.A. este membru fondator al Asociaţiei Profesionale a Producătorilor de Agregate Minerale (A.P.P.A.). Această asociaţie a fost creată în 2004 şi este membră a Asociaţiei Producătorilor de Agregate Minerale din Europa (U.E.P.G.) cu sediul la Bruxelles. Scopul asociaţiei este de a promova în rândurile producătorilor din România experienţa şi preocupările societăţilor de profil din Uniunea Europeană. După modelul U.E.P.G., activitatea asociaţiei este structurată pe patru secţiuni:
- Protecţia şi Sănătatea Muncii
- Protecţia Mediului
- Tehnică şi Standarde de Calitate
- Economică

 

Informaţii fiscale

Denumire firmă:
S.C. GRANDEMAR S.A.
Sediu social:
Cluj-Napoca, Str. Ţebei Nr. 5,
Judeţul Cluj
Număr Registrul Comerţului:
J12/365/1991
C.U.I. : RO 200947
Capital social subscris:
6.978.749,90 RON
Capital social vărsat:
6.978.749,90 RON

Noutati

INFORMATII COMUNCATE PUBLICULUI

GRANDEMAR SA titular al proiectului,, Scoatere definitiva din fond forestier si defrisare, cu compensare, in Cariera Morlaca, a unei suprafete de 6000 mp necesara pentru continuarea activitatii de exploatare, in perimetrul atribuit prin licenta de exploatare nr. 368/1999”, propus a fi amplasat in comuna Poieni, satul Morlaca, fn, jud. Cluj, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul ,,Scoatere definitiva din fond forestier si defrisare, cu compensare, in Cariera Morlaca, a unei suprafete de 6000 mp necesara pentru continuarea activitatii de exploatare, in perimetrul atribuit prin licenta de exploatare nr. 368/1999”

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi intre orele 9,00:14,00, vineri intre orele 9,00:12,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii, observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet al APM Cluj.


GRANDEMAR SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Scoatere definitiva din fond forestier si defrisare, cu compensare, in Cariera Morlaca, a unei suprafete de 6000 mp necesara pentru continuarea activitatii de exploatare, in perimetrul atribuit prin licenta de exploatare nr. 368/1999”, propus a fi amplasat in comuna Poieni, satul Morlaca, fn, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str.Dorobantilor nr. 99 si la Cariera Morlaca, comuna Poieni, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

GRANDEMAR SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Scoatere definitiva din fond forestier si defrisare, cu compensare, in Cariera Morlaca, a unei suprafete de 9600 mp necesara pentru continuarea activitatii de exploatare”, propus a fi amplasat in comuna Poieni, satul Morlaca, fn, jud. Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, str.Dorobantilor nr. 99 si la Cariera Morlaca, comuna Poieni, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj.

CONFORM DISPOZITIILOR Art.14, Alin.(1) DIN LEGEA NR.59 DIN 11 APRILIE 2016 PRIVIND CONTROLUL ASUPRA PERICOLELOR DE ACIDENT MAJOR IN CARE SINT IMPLICATE SUBSTANTE PERICULOASE

INFORMARE

Privind substantele periculoase depozitate in depozitul de materii explozive si depozitele de carburanti amplasate in cariera Poieni, comuna Poieni, judetul Cluj

OPERATOR ECONOMIC, DATE DE IDENTIFICARE SI CONTACT

SC GRANDEMAR SA Cluj este o societate comerciala cu capital integral privat, care se identifică prin:

  • Numărul de ordine in Registrul Comertului J12/ 365/ 05.04.1991
  • Cod SIRUES: 1202402100
  • Cod Unic de Inregistrare 200947 emis de Camera de Comert si Industrie Cluj la data de 04.06.2002
  • Atribut fiscal RO
  • Cod IBAN RO71INGB0003008183518912 deschis la ING Bank Cluj-Napoca.
  • Adresa Cluj – Napoca, str Tebei Nr. 5 Cod 400305
  • Telefon 0264-354908 Fax 0264-354905
  • E-mail grandemar@mail.dntcj.ro, office@grandemar.ro

SC GRANDEMAR SA Cluj are ca principal obiect de activitate extractia, producerea si comercializarea agregatelor de cariera CAEN 0811- EXTRACTIA PIETREI ORNAMNETALE SI A PIETREI PENTRU CONSTRUCTII, EXTRACTIA PIETREI CALCAROASE, GHIPSULUI, CRETEI SI A ARDEZIEI.

Societatea are sediul administrativ in Cluj-Napoca, iar activitatea de productie se desfasoara in trei mari cariere din comuna Poieni, judetul Cluj: Poieni, Bologa si Morlaca si doua cariere de mai mica intindere si capacitate Valea Lungii si Bologa-Hent, amplasate de asemenea in comuna Poieni, judetul Cluj.

Cariera Poieni este situată în zona geografică administrativă a comunei Poieni, judetul Cluj, în limitele teritoriale ale satului Poieni, in imediata apropiere a drumului national DN1 Bucuresti –Oradea si a caii ferate Bucuresti-Oradea.

Amplasamentul Poieni se afla sub incidenta LEGII Nr.59 din 11 aprilie 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sint implicate substante periculoase , aplicabila amplasamentelor de nivel inferior - in cazul depozitarii intregii cantitati de substante periculoase autorizate pe amplasament

Notificarea privind Substantele periculoase depozitate in depozitul de explozibil si depozitele de carburanti amplasate in cariera Poieni, comuna Poieni, judetul Cluj si Politica privnd Prevenirea accidentelor majore in care sint implicate substante periculoase au fost inaintate Autoritatii competente: SECRETARIATUL DE RISC - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CLUJ

Subsatanta minerala utila exploatata in zacamintul Poieni este roca vulcanica dacit, care prin prelucrare se utilizeaza ca material de constructii in special la lucrari de drumuri si cai ferate.

Clima zonei are caracteristici de clima temperat-continentala, cu ierni relativ blinde care permit desfasurarea activitatilor de exploatare in cariera cu exceptia perioadelor geroase de iarna, cca doua luni.

Temperatura medie anuala este in jur de +10 grade C, cu varietati intre -15 grade C in lunile de iarna si + 30 grade C in iulie.

Cantitatea de precipitatii variaza intre 600-900 mm/an, avind destul de frecvent caracter torential.

Activitatea care se desfasoara in cariera Poieni se face pe baza Licentei de concesiune pentru exploatare nr. 367/14.05.1999, eliberata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale si aprobata prin H.G. nr. 280/2000 (publicata in MO nr. 175/13.05.2000) cu perioada de valabilitate 1999-2020 si pe baza Programelor anuale de exploatare AVIZATE de Compartimentul de Inspectie Teritoriala pentru Resurse Minerale Cluj.

Cariera Poieni are ca obiect de activitate exploatarea resurselor de dacit si prelucrarea acestora in instalatia de concasare-granulare –sortare tip SVEDALA-SANDVIK.

Metoda de exploatare in cariera : cu trepte drepte, exploatate descendent, derocare cu explozivi in gauri de sonda, cu transport rutier al sorturilor primare la halde exterioare

Depozite de substante periculoase

Depozit de CARBURANTI – Motorina

Depozit de MATERII EXPLOZIVE – dinamita (Austrogel), nitramon (Austinite) , geluri explozive (Emulex), sisteme de initiere

Depozitul de materii explozive funcţionează în baza AUTORIZAŢIEI eliberate de către MMFPS- Inspectoratul Teritorial de Munca al Judetului Cluj (Nr.154/18.04.2011) şi M.A.I.- Inspectoratul de Poliţie al Judetului Cluj (545460/02.06.2011) vizata la zi.

Explozivii utilizati sint explozivi stabili in conditii normale de temperatura si umiditate, avind fraza de pericol

H 201 – Exploziv, pericol de explozie in masa , prezentind risc de explozie la socuri, foc sau alte surse de aprindere sau daca sint incalziti in spatii inchise.

Apa pentru stingerea incendiilor se inmagazineaza intr-un rezervor betonat special conceput pentru PSI, cu un volum intangibil de 40 m3, amplasat in zona depozitului de materiale explozive.

In Autorizatii sint specificate cantitatile maxime de explozivi care pot fi depozitate la un moment dat.

GRANDEMAR S.A. CLUJ are implementat si mentine un sistem de management INTEGRAT AL CALITATII, MEDIULUI SI SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA conform cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 si SR OHSAS 18001:2008;

Sistemul de management calitate-mediu- securitate si sanatate in munca cuprinde structuri organizatorice adecvate, responsabilitati, practici, proceduri, precum si resursele necesare pentru punerea in aplicare a Politicii de prevenire a accidentelor majore in care sunt implicate substantele periculoase.

S-au intocmit PLANUL DE INTERVENTIE , PLANUL DE PREGATIRE PENTRU SITUATII DE URGENTA SI CAPACITATE DE RASPUNS si PLANUL DE PREVENIRE SI LICHIDARE A AVARIILOR , precum si INSTRUCTIUNI PROPRII DE APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR SI SITUATII DE URGENTA care cuprind; Locul posibil al situatiei de urgenta, Natura situatiei de urgenta, Masuri imediate de lichidare a situatiei de urgenta, Metode de interventie si control, Responsabilul cu aplicarea masurilor imediate, Modul de alarmare, Caile de evacuare a personalului, Caile de acces pentru echipele de salvare si personalul de interventie, precum si Impactul asupra mediului si sanatatii si securitatii in munca.

SC GRANDEMAR SA CLUJ pune in aplicare procedurile de identificare a situatiilor de urgenta previzibile, precum si procedurile de pregatire, testare si revizuire a planurilor pentru situatii de urgenta pentru a face fata acestor situatii:

Ultima vizita a autoritatilor competente pe amplasament a avut loc la data de 21.06.2019CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

SC GRANDEMAR SA derulează, începând cu data de 05.05.2014, proiectul "CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A SC GRANDEMAR SA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE PERFORMANTE", cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională.În 24 şi 25 februarie 2015 am participat la a XVI –a Conferinţă Naţională a Producătorilor de asfalt din Ungaria, organizată de Asociaţia Profesională HAPA,(Hungarian Asphalt Pavement Association. 
 
Home Contact Sitemap English Language Magyar Language